Megkésett beszédfejlődés terápia

A megkésett beszédfejlődés terápiája

A megkésett beszédfejlődés terápiája

Napjainkban egyre több inger éri a gyermeket, amelyeknek egyaránt jó és rossz hatásai is vannak. Az elektronikai eszközök (telefon, TV, tablett) egyre nagyobb teret kapnak és sajnos háttérbe szorul a szülő-gyerek kapcsolat. A beszéd megindulásának három fontos feltétele van, az ép hallás, az idegrendszer épsége és a beszélő környezet. A jó anya gyerek kapcsolatnak, a folyamatos kommunikációnak fontos szerepe van a gyermekek beszédfejlődésében. A beszélgetés és a kommunikáció a kisbabával már a születés előtt, az anyaméhben  elkezdődik és a születés pillanatától folytatódik. Ha megreked a gagyogás, ha nem kezd el 2,5 – 3 éves korában beszélni a gyermek, megkésett beszédfejlődésről beszélünk és érdemes felkeresni egy szakembert.

A diagnózis fontossága

Ha megkésett beszédfejlődéssel beérkezik hozzánk egy gyermek,- egy részletes  vizsgálattal feltérképezzük, hogy:

 • milyen a beszédállapota
 • mennyi a passzív és az aktív szókincs
 • beszél –e
 • van-e hiba az alaki részben ( van-e beszédhibája)
 • a beszédértés vagy a produkció (kifejező beszéd) az érintettebb
 • echolál-e  (szavakat jelentéstartalom nélkül ismétel)
 • a beszélőszervei épek-e
 • van-e saját speciális nyelve (halandzsa nyelv, babanyelv, ikernyelv)

Az édesanyával  anamnézist (kórelőzmény) veszünk fel. A vizsgálat időtartama alatt megfigyeljük  a gyermek és szülő  kapcsolatát, játékát, viselkedését és azt is hogyan kommunikál. Amennyiben szükséges kiegészítő vizsgálatokra küldjük a családot pl.: hallásvizsgálat, foniáter, pszichológus, mozgásvizsgálat, neurológia, stb.

A megkésett beszédfejlődés terápiáról

A megkésett beszédfejlődés terápia során nagy hangsúlyt fektetünk a grammatikailag (nyelvtanilag) helyes beszéd kialakítására és a kognitív  (megismerő funkciók, mely a gondolkodáson alapul) rendszer fejlesztésére. A fejlesztés történhet csoportos vagy egyéni formában. Nagyon fontos, hogy a foglalkozás alatt a szülő mindig jelen legyen. Kivételes esetekben előfordul, hogy a gyermek a szülő jelenlétében nem működik együtt olyan jól a terapeutával, ilyenkor a fejlesztés kicsit megváltozik, pszichológus segítségét is kérjük.

A megkésett beszédfejlődés terápia alatt 4 nagyobb területet jelölünk meg célnak:

 1. Szókincsbővítés
 2. Általános fejlesztés
 3. Magyar nyelv grammatikai szerkezetének elsajátítása
 4. A beszéd alaki rendezése

1. Szókincsbővítés

Megkésett beszédfejlődés terápia közbeni szókicsbővítés
Szókincsbővítés

Sokfajta tárgyat használunk fel, hogy fejlesszük a passzív és az aktív szókincset.

Például kisautóval küldünk tárgyakat  ezután visszakérjük és játszunk vele, majd az „ez mi?” kérdésre válaszolunk. Amennyiben a gyermek nem beszél,  a terapeuta válaszol  helyette.  Egy alkalommal 5-6 tárgyat küldünk, majd visszakérjük. Ezeket a tárgyakat fontos, hogy a szülő is gyakorolja otthon gyemrekével.  Elmélyítésként ismételni kell és viszakérni, illetve játszani vele. Az autó küldése és visszakérése azért szükséges, hogy a gyermek érezze a kommunikáció lényegét: „adok és kapok”.

Ha a gyermek nem beszél, a passzív  szókincse (a szavak, mondatok megértése) akkor is bővülni fog a feladatok által, valamint a sok mondókázás hatására.

A foglalkozások során az érzelmek kifejezését is kihangsúlyozzuk pl: hangokkal, indulatszavakkal (hoppá, jujj, puff, durr) .

Kezdetben tárgyak tanításával bővítjük a szókincset,  tehát mutatunk plüss macit, kisautót, stb. Később, 20 tárgy után, a tárgyak képekkel való egyeztetése következik.

Például a gyermekek megtanulják, hogy az is alma, amit megeszünk és az is, amit a képen látunk.

Legvégül a képeket más képekkel egyeztetjük. Nagyon fontos a terápia alatt, hogy a gyermek együttműködő legyen, figyeljen a terapeutára, melyet azzal is elősegíthetünk, hogy a helyiségben kevés inger éri.

2. Az általános fejlesztés

Megkésett beszédfejlődés Általános fejlesztés
Általános fejlesztés

Ebbe a kategóriába a finommotorika, a színek gyakorlása, testséma, összehasonlítgatások, emlékezet, különbségek megfigyeltetése, kézügyesség és gondolkodás  fejlesztése tartozik bele. Ezeket mind beleszövünk az óra anyagába.

3. Magyar nyelv grammatikai szerkezetének elsajátítása

Magyar nyelv grammatikai szerkezetének elsajátítása
Magyar nyelv grammatikai szerkezetének elsajátítása

A grammatikai rendszer felépítése folyamatosan történik. Először a főnevekkel kezdünk, azután  pedig az igék követleznek.

Például,  eljátsszuk a maci ül, a maci áll, a maci fekszik gyakorlatot. Analóg mondatokat mondunk, majd a kislány fekszik, a kislány áll, a kislány ül, aztán a kisfiú cselekszik.

50 ige után elkezdünk tőmondatokat mondani, ezt követően tárgyragot kezdjük gyakorolni.

Például eljátsszuk, hogy mindenki vásárol valamit, apa ollót, anya kenyeret stb. Mit visz a kocsi? Mit vág apa? stb.

A magyar nyelv grammatikai rendszerét építjük fel a helyes toldalékolás, ragozás, igekötők ,névutók, megfelelő használatával.

4. A beszéd alaki rendezése

Megkésett beszédfejlődés - A beszéd alaki rendezése
A beszéd alaki rendezése

Folyamatos állathangok utánzásával (Pl.: mit mond a cica? -miáu, mit mond a boci? -bú stb.) érzékeltetjük az ajakmozgásokat, megfigyeltetjük azokat. Óriás a szánk, mint egy oroszláné, mosolygós, mint amikor mosolygunk. A fújó- és -szívó gyakorlatok is ügyesítik az ajakmozgást. A hallási figyelem fejlesztése a terápia során folyamatos. A  nyelvgyakorlatok indirekt módon történnek, a célunk az, hogy játékos formában  tájékozódjon a gyermek a szájáról, a nyelvéről, a fent- lent helyzetről, szájtéren kívül-belül van a nyelvünk stb. Nagyon fontos, hogy a 3-4 éves korosztályban a beszédhibák élettaninak számítanak, így a megkésett beszédfejlődés terápiájában ezeket csak érintőlegesen javítjuk. A legnagyobb hangsúly a beszédmozgások finomításán, az artikulációs terápia előkészítésén van. 5 éves kortól az artikuláció javítása direkt módon a tükör előtt történik, ekkor fektetünk erre a területre nagyobb hangsúlyt.

4 évesen folytatjuk a korábban megkésett beszédfejlődéssel diagnosztizált gyermekek terápiáját. Bejönnek a mesék, együtt bábozunk, összetett mondatokat alkotunk, fejlesztjük a beszédészlelést és beszédmegértést, az emlékezetet és a szóbeli figyelmet. 5 éves kortól az artikuláció javításával és a diszlexia prevencióval foglalkozunk, amennyiben szükséges.

Írta: Klajkó Noémi – Trappsifüles Mozgás- és Készségfejlesztő Központ

További kérdések esetén keressenek bennünket elérhetőségeink valamelyikén, vagy kérjenek időpontot személyes konzultációra: http://trappsifules.hu/kapcsolat/