+36302212210 [email protected]

Szakembereink

A Trappsinál mindig a gyermekek érdekeit helyezzük előtérbe és ezt is szem előtt tartva állítunk olyan magas elvárásokat a kollégáinkkal szemben. Ennek köszönhetően viszont elmondhatjuk, hogy igazán büszkék vagyunk a nálunk dolgozó szakembergárdára.

4 1 1024x682 2
Gelencser Trapp Dorottya Trappsifules 1

Gelencsér-Trapp Dorottya

Okleveles Gyógytornász-fizioterapeuta, Pfaffenrot-terapeuta, Schroth-terapeuta

Szakmai vezető

2010-ben végeztem a Pécsi Tudomány Egyetemen és szereztem meg a gyógytornász-fizioterapeuta végzettséget.

Pályafutásom eleje óta főként a gyermekek fejlesztése került előtérbe. Első munkahelyemen főként sérült gyermekekkel találkoztam, akiknek látássérülése is volt. Nagy feladat és motiváció volt velük dolgozni, de sok tapasztalatot gyűjtöttem és megtanultam, hogy az apró változás is sokat jelent. Pár évvel később vállalkozó lettem és kibővült a foglalkozási köröm, mozgássérült gyermekeket, csecsemőket is elkezdtem kezelni, továbbá csoportos foglalkozásokat is tartottam. Az életemben meghatározó szerepet tölt be a gyermekek fejlesztése, már csecsemőkortól, egészen a felnőtt korig.  Szeretek gyermekkel foglalkozni, mert minden nap motiválnak, gondolkodásra bírnak, hogy az óráim változatosak, színesek legyenek. Sok szeretetet kapok, és egy rosszul induló nap is jól végződik. Munkám során sok tapasztalatot gyűjtöttem és számos kórképpel találkoztam. Hasznos tanfolyamokat sajátítottam el, mert nagyon fontosnak tartom a páciensek komplex kezelését, és ezen szempontnak megfelelően végzem munkámat is.

 

Berenyi Zsuzsanna Trappsifules 1

Berényi Zsuzsanna

Okleveles Gyógypedagógus, TSMT, ÁMV, HRG terapeuta

A gyermekekkel való munkámat óvodapedagógusként kezdtem, majd gyógypedagógusként végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskolán, később Tervezett Szenzomotoros Tréning terapeuta és gyógyúszás foglalkoztató (HRG) végzettséget szereztem. Sok éve foglalkozom szenzoros ingerfeldolgozási problémával küzdő gyermekekkel, ezért a hatékonyabb fejlesztésük miatt az AIT-FST képesítést is megszereztem, majd ismereteim bővítése miatt NILD terapeuta lettem. Leginkább mozgásterápiával foglalkozom, egyéni és csoportos TSMT terápiával segítem a hozzám forduló családokat.

 

Bako Dora Trappsifules 1

Bakó Dóra

Okleveles Gyógypedagógus, Babamasszázs oktató

Első diplomámat az ELTE Tanítóképző karán szereztem kisgyermeknevelőként, évekig speciális, kis létszámú bölcsődei csoportban dolgoztam 2-5 éves, eltérő fejlődésmenetű gyermekekkel. 2015 óta nemzetközi okleveles babamasszázs oktatói tevékenységet is folytatok, mellyel igazán közel kerültem az 1 éves kor alatti korosztályhoz is.

Miután az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán megszereztem gyógypedagógusi diplomám, mindenezen tapasztalataim hasznosítva kezdtem el foglalkozni a babák, illetve kisgyermekek mozgásfejlesztésével, és kognitív (érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) fejlesztésével, melyek egymással szoros kapcsolatban állnak.  Minden mozgás pozitív hatással van az idegrendszer érésére, és a kognitív fejlődésre, a játékos részképességfejlesztés is eredményeket hoz a mozgásfejlődésben.

A szülőkkel, és gyermekeikkel való partnerkapcsolatot fontosnak tartom, hogy felszabadultan, vidáman éljük meg. A gyermekkor játékossága és felhőtlensége a kiinduló pont minden gyermekkel töltött percben, ez egyúttal a komplex korai fejlesztés alapja is.

 

Klajko Noemi 1

Klajkó Noémi

Okleveles Logopédus-gyógypedagógus 

2004-ben végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, ahol a szakmai tudásomat szereztem meg.

Azóta az óvodás és iskoláskorú gyermekek logopédiai fejlesztésével foglalkozom.

Fontosnak tartom a szakmai fejlődést, ezért folyamatosan továbbképzéseken vettem részt. Elvégeztem a Sindelar részképesség fejlesztő tanfolyamot iskolások részére és a diszkalkulia tanfolyamot, valamint 2010-ben szakvizsgát szereztem. Jelenleg a X. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazásában óvodában dolgozom.

Munkámat nagyon sokszínűnek találom és sok szakmai tapasztalatot gyűjtöttem az elmúlt tíz év alatt az artikulációs terápia ( például :nem tudja kiejteni az r hangot, s helyett sz hangot ejt) megkésett beszédfejlődés, nyelvlökéses nyelés, grafomotoros fejlesztés, diszlexia prevenció, iskolaelőkészítő, diszlexia reedukáció, diszkalkulia terápiában, beszédtechnika és relaxáció dadogók részére, valamint iskolás Sindelar-részképesség fejlesztő terápiában.

A hozzánk járó gyermekeket először megvizsgálom, megfigyelem és egy véleményt írok róluk, amelyben megfogalmazom a tapasztaltakat. Ezután egy fejlesztési tervet készítek, ami alapján elkezdhetjük a terápiát.
Számomra nagyon fontos, és a szemléletemre jellemző, hogy jó kapcsolatot alakítsak ki a gyermekkel és a szülővel, mert akkor igazán sikeres a fejlesztés, ha a gyermek szívesen vesz részt a foglalkozásokon és sok sikerélmény éri. Minden gyermek saját adottságaihoz alkalmazkodva, játékosan, jó hangulatban, színesen, sok szeretettel és motivációval fejlesztem a gyermekeket.

 

Marthne Horvath Petra Gyogytornasz 1

Marthné Horváth Petra

Okleveles Gyógytornász-fizioterapeuta, Schroth-terapeuta

Gyógytornász diplomámat 2003-ban szereztem a budapesti Semmelweis Egyetem ETK szakán. Előtte elvégeztem egy fizioterápiás iskolát, amely jó alapot adott a későbbi tanulmányaimnak.

15 évig a II. kerületi szakrendelőben dolgoztam, ahol sok tapasztalatot szereztem különféle mozgásszervi kórképek kezelése terén. Ezt követően az egészségügy különböző területein dolgoztam, ahol gyógytornász tapasztalataimat gyarapíthattam. Pályám során folyamatosan bővítettem tudásomat és különböző továbbképzéseken vettem részt, hogy újabb szemléletekkel bővítsem ismereteimet. Legutóbbi ilyen továbbképzésen éppen a gerincferdülések kezelésére alkalmas Shroth terápiát oktató tanfolyamot végeztem el, ahol Schroth terapeuta minősítést szereztem.

Mindig is tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, ezt az érzést személyes tapasztalataim is növelték. Gyerekkoromban gerincferdülés miatt korzettet hordtam és emiatt is folyamatosan gyógytornázom. Az élet úgy hozta, hogy kisfiam is gyógytornára szorult, így a vele kapcsolatos tapasztalatok végleg ebbe az irányba tereltek.

Személyes érintettségem és tapasztalatom révén igazán át tudom érezni a gyermekek és kamaszok mozgásszervi problémáit, élethelyzetét és kellőképpen tudom motiválni őket, valamint segíteni a gyógyulásukat.

Kezeléseim során fontosnak tartom a közvetlen, oldott légkörbe burkolt precíz, célzott terápiát.

 

Pelle Zsuzsanna 1

Pelle Zsuzsanna

Okleveles Gyógypedagógus, Szomatopedagógus

2005-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán, tanulásban akadályozottak tanára és szomatopedagógia terapeuta szakon. Pályám első éveit a súlyosan-halmozottan sérülteket ápoló-gondozó otthonában töltöttem, ahol a legváltozatosabb sérülésekkel, fogyatékosságokkal találkoztam.

Jelenleg a Trappsifüles Mozgás- és Készségfejlesztő Központ mellett a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Korai Fejlesztő Részlegében dolgozom gyógypedagógusként. Ezeken a helyeken nap mint nap sok tapasztalatot szerzek a korai életkorban jelentkező fejlődési eltérésekről, problémákról.

Szeretek gyerekekkel foglalkozni. A legfontosabbnak a nap mint nap kreatív gondolkodást igénylő a lehető legkorábban megkezdett, komplex fejlesztést gondolom. A gyerekek fejlesztését a lehető legjátékosabb formában valósítom meg óráimon.

Terveimben szerepel ismereteim bővítése gyógypedagógia mesterképzési szakon.

Farkas Katalin

Farkas Katalin

Okleveles Gyógyornász-fizioterapeuta, Pfaffenrot-terapeuta, Schroth-terapeuta

2014-ben gyógytornászként végeztem a budapesti Semmelweiss Egyetemen. Már az egyetem utolsó évében is foglalkoztatott a gyerekekkel való közös munka. A csecsemő és gyermekgyógyászat gyakorlatok alatt ez csak erősödött bennem, ezért az államvizsga után számos gyermekekkel foglalkozó intézményben hospitáltam, tapasztalatot és gyakorlatot szereztem. Végül így jutottam el a Trappsifüleshez is.

Jelenleg a Honvéd Kózház járó és fekvőbeteg osztályán dolgozom gyógytornászként a Trappsifüles mellett.  Eleinte a felnőtt páciensekkel szerezett tapasztalataim felhasználásával kezdetem el a kicsikkel foglalkozni. Véleményem szerint a kettő nem is olyan különböző, mégis a gyerekek fejlesztése nagyon motiváló számomra és új kihívás elé állít minden nap.

Rájöttem, hogy a picikkel való foglakozás nemcsak mozgásfejlesztést jelent. Itt tapasztaltam először, hogy mennyire feltöltődöm egy-egy mosolytól, milyen izgalmakat jelent az, hogy egy-egy gyerekkel hogyan tudok játékosan együtt dolgozni.

 Nagyon szeretem ezt a munkát, minden nap változatos. Szakmai tudásom frissítésére számos továbbképzésen vettem részt, melyeket a gyerekgyógyászatban használatos továbbképzésekkel bővítek jelenleg.

 

Szilágyi Heléna Trappsifüles

Szilágyi Heléna

Okleveles Pszichológus, viselkedéselemző

Viselkedéselemzői diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen kaptam kézhez 2013 januárjában, az okleveles pszichológus végzettségemet pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Klinikai- és Egészségpszichológia szakirányán szereztem meg 2015-ben. Jelenleg a Semmelweis Egyetem hallgatója vagyok, mint leendő gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus.

Pályámat iskolapszichológusként kezdtem, egy tanév erejéig Kispesten dolgoztam egy bentlakásos iskolában, ahol sok hátrányos helyzetű és magatartászavarral küzdő gyermekkel foglalkoztam Ezt követően egy pedagógiai szakszolgálatnál tevékenykedtem Nagykőrösön. Itt képességvizsgálatokat végeztem, valamint a nevelési tanácsadás és a tehetséggondozás feladatait láttam el. Vezettem relaxációs és önismereti csoportot kamaszoknak, valamint művészetterápiás foglalkozásokat óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Önkénteskedtem egy alapítványnál is, ahol kamasz és felnőtt kliensekkel dolgoztam együtt, illetve közösségi programokat szerveztünk, hogy azok is megismerkedhessenek a pszichológiával, akiknek más körülmények között nem lenne rá lehetősége.

Jelenleg egy gyermekvédelmi szakértői bizottság tagja vagyok, ahol családból kiemelt gyermekek mentális állapotát vizsgálom. Eddig a három hónapos csecsemőtől kezdve a tizennyolc éves kamaszokon át minden korosztály megfordul nálam.

Az elmúlt években számos tapasztalatra tettem szert, sok korosztállyal dolgoztam együtt, rengeteg fájdalmat és gyógyulást láttam. Úgy hiszem, tettekkel, dallamokkal, színekkel olykor jobban ki lehet fejezni a bennünk szunnyadó érzéseket és emlékeket, mint szavakkal, ezért munkám során művészetterápiával és relaxációs technikákkal segítem az önfeltárás folyamatát. Konzultációimra szívesen várom azokat a szülőket és gyermekeiket, akik a segítségemmel az önismeretükön vagy szorongásaikon akarnak dolgozni. Kereshetnek, ha a gyermek a körmét rágja, ha a beilleszkedésével gondok adódnak, ha viselkedése hirtelen megváltozott, nyugtalanabbá vagy visszahúzódóbbá vált.

Közös munkánk révén megérthetjük a gyermek lelkivilágát és a problémákra megoldást találhatunk, hiszen a szülő ismeri legjobban a gyermekét.

 

Szabóné Kósdy Ilona Trappsifüles

Szabóné Kósdy Ilona

Okleveles Logopédus-gyógypedagógus

Tanulmányaimat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végeztem logopédia – oligofrénpedagógia szakpárokon. 1984 óta dolgozom logopédusként. Kezdetben Budapesten a 17. kerületben helyezkedtem el, ezt követően a 18. kerületben egy logopédiai osztály vezető logopédusaként folytattam munkámat. 2015 óta az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatójaként részt veszek a logopédushallgatók szakmai felkészítésében. 2005-ben felsőfokú informatikai végzettséget szereztem, amit igyekszem a logopédia területén minél jobban kamatoztatni.

A színvonalas, sokoldalú – komplex ellátás biztosításának érdekében igyekszem a folyamatos szakmai képzésre és megújulásra.

Többnyire a 3-14 éves korosztállyal foglalkozom.

Logopédiai tevékenységem során az alábbi terápiákban szereztem jártasságot:

  • beszédindítás
  • beszédhibák, artikulációs zavarok korrekciója
  • beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
  • nyelvlökéses nyelés terápiája
  • diszlexia, diszgráfia terápiája és prevenciója
  • komplex nyelvi fejlesztés
  • diszfónia kezelése

Munkám során nagyon fontosnak tartom az együttműködést a szülőkkel, illetve a gyermekkel foglalkozó más szakemberekkel. A hatékony fejlesztés alappillérei az „együtt gondolkodás”, egymás munkájának segítése és a hatékony kommunikáció.

 

Szabóné Kósdy Ilona Trappsifüles

Szegedi Anikó

Okleveles konduktor-tanító, tanár, mentortanár, alapozó és SZRT terapeuta

2003-ban végeztem a Nemzetközi Pető Intézet konduktor-tanító szakán. 2009-ben az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán pedagógia bölcsész és tanári szakán szereztem diplomát, majd 2017-ben a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Karán mentortanári végzettséget. Egyetemi tanulmányaim mellett alapozó terapeuta és SZRT-terapeuta végzettséggel rendelkezem még.

Munkámat a kezdetektől fogva hivatásnak tekintettem, nagy örömmel foglalkozok gyerekekkel. Miközben a tudásom legjavát adom én is folyamatosan tanulok tőlük, mert valamennyi gyermek egyedi és csodálatos világot hord magában. A foglalkozásaim során nagyon fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, örömmel tornázzanak, de mindeközben a lehető leghatékonyabban fejlődjenek is. A korsztályi sajátosságok figyelembe vételével igyekszem érdekessé, izgalmassá és játékossá formálni a mozgásfejlesztő órákat. A személetem holisztikus, nem az esetlegesen fennáló hiányosságra, hanem a komplex fejlesztés során elérhető haladásra és a gyermek egész személyiségére figyelek.

Egy rövid, ám számomra annál kedvesebb üzenettel szeretném a bemutatkozásomat zárni.

„Meggyőződésem, hogy ebben a komor világban is sikert sikerre halmozhatunk, ha a szeretet sugárzását tesszük meg életünk céljává.” Simon András

 

Szabóné Kósdy Ilona Trappsifüles

Fazakas Enikő

Okleveles Gyógytornász-fizioterapeuta,   Schroth-terapeuta, Therasuit-terapeuta

2012- ben végeztem Budapesten a Semmelweis Egyetemen. Gyógytornász-fizioterapeuta a végzettségem. A szakmám elkezdése óta többnyire gyerekekkel foglalkozok, csecsemőkkel és felnőttekkel egyaránt. Azon szerencsés emberek közé tartozom, akik szeretik munkájuk. Gyerekekkel foglalkozni mindig kihívás, sosem unalmas. Egy édes mosoly vagy egy humoros mondat még egy fárasztó nap végén is jókedvre derít. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindig fejlesszem terápiás készségeim, tanuljak tapasztaljak, ezért sokat utazok külföldre is. Az egyetem végén Helsinkiben töltöttem a gyakorlati időszakom, voltam Varsóban egy terápiás központban tanulni és dolgozni. Jelenleg Oroszországba járok tapasztalatot cserélni az ottani terapeutákkal. A munkámban mindig törekszem a pontosságra, funkcionalitásra, holisztikus látásra és terápiára.

 

Szabóné Kósdy Ilona Trappsifüles

Ágoston Zsuzsanna

Okleveles Gyógytornász-fizioterapeuta,   Schroth-terapeuta, Therasuit-terapeuta

Gyógytornász-fizioterapeutaként diplomáztam 2015-ben és már a tanulóévek alatt fontosnak tartottam megismerni más országok egészségügyi rendszerét, így gyakorlati félévemet Finnországban töltöttem. Diploma után Németországban dolgoztam egy évet gyógytornászként egy kis magánrendelőben. Hazatérésem után kis ideig a János kórház ortopédiai osztályán segítettem a műtétek után lábadozóknak, azonban hamar ráébredtem, hogy nem érzem ott jól magam. Ekkor jött a lehetőség, hogy az Országos Látásvizsgálóban dolgozhassak, látássérült gyermekek korai mozgásfejlesztésével. Innen már csak egy ugrás volt a Trappsifüles.

A gyermekekkel való közös munka, legyen az halmozottan sérült gyermek, vagy “csak” egy hanyag tartás mindig tartogat magában kihívásokat, de rengeteg mosolyt és vidám perceket is. Számomra a munkám az, ami feltölt, ami kikapcsol és amikor azt érzem, hogy hasznos és fontos dolgot végzek.

 

Köszönjük, hogy bennünket választott!

 

Üdvözlettel:

A Trappsifüles csapata

 

1 2 1024x1024 2

Gyermekem minőségi fejlesztése az én kezemben van.

KERESSEN BENNÜNKET ELÉRHETŐSÉGEINK BÁRMELYIKÉN!.

+36 30 221 221 0

1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 72.