... ...

Mikortól kezd el beszélni a gyerek?

LOGOPÉDIA – A helyes nyelvi fejlődés szakaszai

Az ép beszéd kialakulásának a feltétele, a beszélő környezet, az ép idegrendszer és az ép hallás.


Szakaszok:

3-6 hónapos kor

A gagyogás első szakasza

A magán és a mássalhangzók együttes megjelenése. A hangadásban önmagát utánozza. A kedves hangokra válaszol, a durva hangokra sírással reagál.

6-9 hónapos kor

A gagyogás második szakasza

Képes felismerni a beszélőket a hangjuk alapján. az anyanyelv hangzóit utánozza. A nyelvelsajátítás döntő előfeltétele zajlik, a csecsemő és az édesanya „beszélget” a közös figyelmük középpontjában álló tárgyról.

9-12 hónapos kor

A tárgyra mutatás megjelenése, amely a szómegnevezés előfeltétele. Az előszavak megjelenése (az egyre differenciáló gagyogás során véletlenszerűen megjelenő szavak.) Mások utánzása, echolália.

1 éves kor

Az első szavak elsajátítása. Reagál arra, ha a nevén szólítják. Közel ötven szót megért. Egyszavas mondatokat használhat.

1,5 éves kor

Az aktív szókincs lassú fejlődése 30-100 szóig. Kritikus a minimum 50 szó. Két szavas mondatok pl.: baba eszik. Testrészeire rámutat. Egyszerű utasításokat követi.

2,5 éves kor

Szókincsrobbanás 100-200 szó. Raghasználat kezdete „Mi ez?” korszak. A szószimbólumok megerősödnek.

3 éves kor

Aktív szókincs 1000 szó

3-4 szavas szószerkezeteket használ. Élettani beszédhibák megjelenése. Ez természetes, az artikuláció javításával ilyenkor még nem kell foglalkozni.

4 éves kor

4-5 szavas mondatok alkotása. „Miért?” korszak. Beszéde még érthetőbb.

5 éves kor

Összetett mondatok megjelenése. Összetett verbális utasításokat követ. A hallott történetet képes elismételni.

6 éves kor

Kialakul a helyes raghasználat, képes az anyanyelve hangzórendszerének felismerésére, azonosítására.

Az édesanyáknak fontos szerepe van a nyelvelsajátítás folyamatában, a kommunikációban. Sokat beszélgessenek a gyermekkel, meséljenek nekik.

A kislányok általában előbb kezdenek el beszélni, a fiúk később. A kislányoknál 2 éves kor, a kisfiúknál 2,5 éves kor az az idő, amikor el kellene kezdeniük beszélni.

Fontos a jó anya gyermek kapcsolat, az közös bensőséges együttlétek, mondókázás, közösség.

  

Írta: Klajkó Noémi Okleveles logopédus – gyógypedagógus – Trappsifüles Mozgás- és Készségfejlesztő Központ

További kérdések esetén keressenek bennünket elérhetőségeink valamelyikén, vagy kérjenek időpontot személyes konzultációra: https://trappsifules.hu/kapcsolat/

Gyermekem minőségi fejlesztése az én kezemben van.

Keressen bennünket elérhetőségeink bármelyikén!

+36 30 221 221 0

1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 72.