+36302212210 [email protected]

A Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)

A Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT) egy regressziós szemléletű, neuro- és szenzomotoros vizsgálatokat figyelembe vevő, igen sok fejlesztő feladattal rendelkező, eszközigényes mozgásfejlesztési lehetőség. A TSMT a mozgáson keresztül érleli és strukturálja az idegrendszer működését. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk.

Három hónapos kortól két éves korig olyan fejlődési skálát használunk, mely megmutatja, gyermek mely területeken teljesített a normál tartományban, esetleg alatta vagy felette.
Három és öt éves kor között olyan szenzomotoros vizsgálatot veszünk fel, amelyben vizsgáljuk az organikus éretlenségre utaló reflexeket, testtartásokat, izomtónus-szabályzási eltéréseket, a finommotoros tevékenységet, a hallás-válasz memóriát és a befogadó és kifejező nyelvi készséget.
Az ötéves kortól felvehető Állapot- és mozgásvizsgálat segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek organikus érettségének szintjét, kimutatható a vizsgált 40 készség- és részképesség profilja, illetve előremutató adatok is megállapíthatók az iskolai beválás sikerességére vonatkozóan.

TSMT I. (Egyéni TSMT)

Ötszáznyolcan feladatunk van, amelyekből a gyermek vizsgálati eredményét alapul véve egyéni feladatsort állítunk össze és betanítunk a szülőknek, amelyet otthon végeznek gyermekükkel.
3-4 hetente kontrollvizsgálat keretében bemutatják az aktuális állapotot.
Egy-egy tréninget kb.: 8 hétig kell a gyermek állapotának megfelelő mennyiségben végrehajtani.

 

 TSMT2

Kiknek ajánljuk?

Egyéni terápia javasolt csecsemő korban :

 • megkésett mozgásfejlődés
 • izomtónus eloszlási zavar
 • megkésett pszichomotoros fejlődés
 • kötődési, viselkedési zavar esetén

Kiknek ajánljuk még?

 • 3-7 éves mozgáskorú, 3-12 éves,
 • megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató,
 • hiperaktív,
 • figyelemzavaros,
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő,
 • a sikeres iskolai beválásban rizikós,
 • súlyos beszédhibás,
 • mozgásban ügyetlen,
 • egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek.

TSMT II. (Csoportos TSMT)

Hatszáznyolcvan feladatunk van, melyet a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan dolgozunk be azoknak a gyermekeknek a tréningjeibe, akiknek az Állapot és mozgásvizsgálatban nyújtott eredménye 50–75% között van, vagy a 3-5 éves kor között felvehető szenzomotoros tesztben a veszélyeztetett övezetben teljesítettek, illetve a figyelem, az irányíthatóság, a feladat-tudat, a hiperaktivitás és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál.

A TSMT-II-tréningeket csak sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen megtartani. Az eszközök a konkrét műveleti korszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését is elősegítik.

TSMT-II-csoportokat már 1–1,5 éves kortól szervezünk sérült és egészséges gyermekcsoportok számára egyaránt.
3-4 éves korig a kezdő TSMT-II tréningekre be szoktuk hívni a szülőket, hogy a gyerekek zökkenőmentesebben fogadják el az új pedagógiai helyzetet, A TSMT-II-fejlesztések ép intellektus esetén 9–12 éves korig eredményesek.

A foglalkozások 4-8 fős csoportokban zajlanak.

Kiknek lehet szüksége TSMT II terápiára?

Motoros tünetek:

 • a mozgáskoordinációs gyengeség
 • pontatlan mozgás kivitelezés
 • gyenge ritmusérzék
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák, ezek főleg labdásánál jönnek elő
 • diszpraxia – a megszerzett mozgásos tapasztalat hiányos felhasználásának, tervezésének és kivitelezésének (enyhébb fokú) zavara.
 • apraxia- az akaratlagos mozgás vagy összetett cselekvés végrehajtásának zavara
 • éretlen grafomotorika
 • túlzott passzivitás
 • akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)
 • hiperaktivitás (mozgáskoordinációval kapcsolatos kontrollfunkciók gyengesége)
 • dominancia késése, eltérései (keresztezett vagy kevert)

Pszichés-kognitív területen:

 • mentális retardáció
 • emlékezeti gyengeség
 • információ feldolgozási zavar
 • figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
 • a belátáson/ tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
 • az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
 • testvázlat, lateralizáció, téri orientáció zavara

 

Budapesten a XIX. kerületben, Kispesten várjuk Önöket a Trappsifüles Mozgás- és Készségfejlesztő Központban TSMT vizsgálattal és TSMT I (egyéni TSMT) illetve TSMT II (csoportos TSMT) fejlesztésekkel.

 

Keressenek bennünket bizalommal elérhetőségeink valamelyikén: http://trappsifules.hu/kapcsolat/

Gyermekem minőségi fejlesztése az én kezemben van.

Keressen bennünket elérhetőségeink bármelyikén!

+36 30 221 221 0

1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 72.